Choď na obsah Choď na menu
 


Platenie stravného:

Stravné za príslušný mesiac sa platí vopred podľa školských dní.

1. poštovou poukážkou

2. bankovým prevodom z osobného účtu - trvalým príkazov

    Pri trvalom príkaze je potrebné uviesť: meno a priezvisko žiaka, triedu.

Účet školskej jedálne: 35-13330412 / 0200

Hodnota obeda a desiaty:

     hmotná núdza  
 Desiata  0,30 Eur    
 Obed 1.-4. ročník  1,01 Eur  0,11 Eur  
 Obed 5. - 9. ročník  1,08 Eur  0,18 Eur  
 Cudzí stravníci  2,24 Eur    
 Réžia  0,13 Eur    

Vyhlasovanie obedov:

V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole, dieťa vyhlasuje rodič osobne alebo telefonicky (045-5455 253).

Z obeda je možné dieťa vyhlásiť v daný deň do 7:30 hod, desiatu 24 hodín vopred.

Pri neodobratí obeda a desiaty sa finančná náhrada neposkytuje.

Ak sa žiak začne stravovať v školskej jedálni a v priebehu roka sa rozhodne dieťa zo stravy vyhlásiť, je potrebné to nahlásiť v školskej jedálni.