Choď na obsah Choď na menu
 


Spoznaj svoj región

22. 5. 2015

Spoznaj svoj región SCVČ Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a Mestom Detva pripravilo pre 42 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detvu na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach exkurziu v regióne Podpoľania. Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno nášmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom : „Spoznaj svoj región“ s nasledovným programom : Prehliadka zámku Vígľaš, ktorý bol zrekonštruovaný na kongresový hotel. Masarykov dvor kde bola nameraná najnižšia teplota v SR - 41 stupňov. Krátky prednáškový vstup o podnebí Slovenskej republiky. Biely vrch - prednáška o ťažbe zlata - pozitíva a negatíva ťažby. R2 - informácie o stavbe rýchlostnej cesty. Diskusia o doprave na Slovensku. Prednáška a návšteva teplárne na biomasu, bioplynovej stanice a družstva. Návšteva historického jadra Detvy. Za našu školu sa exkurzie zúčastnili žiaci : Adam Žlnka (V.A.), Samuel Halaj (V.B), Jozef Vilhan (VI.A.), Martin Ladislav Doskočil, Veronika Ostrihoňová, Lenka Jágerská všetci (VII.A), Ivana Smutná (VII.B), Ľuboš Vidiečan (VIII.A.), Jakub Chudý (VIII.B), Laura Ludvighová (IX.B) spolu s pani učiteľkou Mgr. T. Šufliarskou.

Poďakovanie patrí Mestu Detva, p. Bc. J. Pavlovovi poslancovi MsZ v Detve, ktorý bol lektorom projektu, učiteľom ZŠ a SCVČ Majačik za vypracovanie a organizačné zabezpečenie projektu.

Cieľom organizátorov bolo, aby žiaci unikátnou exkurziou spoznali región Podpoľanie, kde okrem vizuálneho kontaktu s regiónom si odnesú plno zážitkov a hodnotných informácii.

Foto vo Fotoalbume :)

 

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva. Mgr. Mária Lešáneková SCVČ Majačik