Choď na obsah Choď na menu
 


Práca s informáciami a komunikácia

4. 3. 2010

V školskom roku 2009/2010 žiakom 6. ročníka pribudol podľa Školského vzdelávacieho programu nový predmet Práca s informáciami a komunikácia. Žiaci vo výchovno-vyučovacom procese majú možnosť okrem vylepšovania čitateľskej gramotnosti, pravopisu, prepojiť si získané vedomosti s praxou.

Žiaci 6. a triedy na hodine Práca s informáciami a komunikácia mali možnosť vyskúšať si svoje poznatky zo slohovej výchovy, konkrétne dynamický opis. Po teoretickej príprave nasledovala praktická práca doma. Deti spolu s rodičmi, súrodencami zhotovili jedlo podľa vopred pripraveného textu - Moje obľúbené jedlo, dynamický opis. V záverečnej fáze žiaci v škole prezentovali svoj postup pri príprave jedla a potom nasledovala ochutnávka hotových jedál. Na hodine vládla veselá pracovná atmosféra.

FOTO