Choď na obsah Choď na menu
 


Deň Zeme 2012

20. 4. 2012

           

Základná škola na Kukučínovej ulici v Detve sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Vyčistime si Slovensko, ktorý sme zrealizovali

 

dňa 20. 04. 2012.

            Vyučujúci a žiaci sa ráno zhromaždili na školskom dvore. Učitelia aj žiaci boli oblečení do pracovného oblečenia. Žiaci si z domu doniesli motyky a hrable, aby sa všetci mohli aktívne zapojiť do práce. V úvode pracovného dňa bola odvysielaná relácia Deň Zeme, ktorú pre nás pripravili žiaci IV. A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. R. Longauerovej. Po relácii podala základné organizačné pokyny pani riaditeľka Mgr. Klára Micháliková.

Úlohy boli rozdelené nasledovne:

  • žiaci 1. ročníka vyčistili areál, blízke okolie školy a neďaleký park,
  • žiaci 2. ročníka a III. A trieda vyzbierali papiere na Partizánskej ulici v okolí Mestskej knižnice K. A. Medveckého a rímsko-katolíckeho kostola a pokračovali na amfiteáter,
  • žiaci 4. ročníka a III. B trieda vyčistili od papierov na Ulici kpt. Nálepku, okolie pekárne, LDCH, pokračovali na cintorín a  amfiteáter.

Po výdatnej prechádzke a únavnej práci žiaci 1. stupňa zrealizovali zaujímavé aktivity ku Dňu Zeme. Rôzne vedomostné ale aj výtvarné súťaže boli spoločne vyhodnotené. Nielen víťazi, ale aj všetci žiaci 1. stupňa, mali dobrý pocit z užitočne prežitého dňa.

            Žiaci 2. stupňa sa tiež nenechali zahanbiť a s odhodlaním sa pustili do náročných úloh. IX. A trieda sa po spoločnom úvode premiestnila s triednou učiteľkou Mgr. T. Šufliarskou do areálu amfiteátra, kde opäť vyčistili studničku a jej okolie. O studničku sa žiaci starajú pravidelne, čistia ju od odpadkov, ktoré zanechávajú po sebe nezodpovední turisti.

            Ostatní žiaci 2. stupňa boli rozdelení, aby organizovane zvládli ťažkú úlohu, a to čistenie brehov potoka, ktorý preteká areálom našej školy. Triedni a netriedni vyučujúci vykonávali dozor, no zároveň pomáhali žiakom pri náročnejších úsekoch. Výsledkom snaživej práce všetkých žiakov a vyučujúcich na 2. stupni je čisté koryto potoka a pocit z dobre vykonanej práce.

            Sme radi, že pedagógovia a žiaci našej školy uvedenými aktivitami prispeli k dôstojnej oslave Dňa Zeme. Zároveň nás svojím aktívnym prístupom presvedčili, že im záleží na čistote životného prostredia a nie je im ľahostajný osud našej modrej planéty – Zem.