Choď na obsah Choď na menu
 


(171)Riaditeľské voľno

30. 4. 2012

Riaditeľka Základnej školy, Kukučínova 480/6, Detva oznamuje žiakom školy a ich zákonných zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 30. 04. 2012.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že školský klub detí v uvedený deň bude v prevádzke podľa záujmu.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 02. 05. 2012 (streda).

                                                                              Mgr. Klára Micháliková

                                                                              riaditeľka školy